Průkaz energetické náročnosti budovy

Zajistíme vypracovaní energetického štítku PENB

Kdy je potřeba mít energetický štítek?

Od roku 2013 je v platnosti zákon, který dává stavebníkovi či vlastníkovi budovy povinnost zajistit energetický štítek domu v následujících případech:

  • výstavba nové budovy: energetický štítek je součástí projektové dokumentace, bez něho projekt neobdrží stavební povolení;
  • rekonstrukce budovy: to platí i v případě, že již štítek máte, ale rekonstrukcí se změní energetická náročnost objektu; nutné tehdy, když se renovuje více než 25 % plochy budovy;
  • prodej a pronájem nemovitosti;
  • u objektů využívaných orgány veřejné správy;
  • u administrativních budov.

Energetický štítek budovy je platný 10 let po vypracování. Označení energetické třídy budovy vyplývající z PENB je většinou nutné uvést již během veřejné inzerce v rámci pronájmu a prodeje. Pokud v té době štítek ještě nemáte zpracovaný, bývá automaticky uvedena nejhorší třída, tedy G. Nicméně povinnost obstarat štítek přetrvává a nejpozději při podpisu kupní či nájemní smlouvy je nutné jej mít k dispozici.

U bytů nejprve kontaktujte vlastníka celého objektu. Majitelé panelových a bytových domů nad 1 500 m2 byli povinni obstarat energetický štítek pro celý dům. U družstevních bytů pak předkládá PENB družstvo.

Potřebuji energetický štítek ve všech zmíněných případech?

Existují situace, ve kterých vlastník objektu není povinen zajistit Průkaz energetické náročnosti budovy. Výjimku v zákoně mají například nemovitosti postavené před rokem 1947, ve kterých nebyla provedena žádná významná rekonstrukce a zároveň se obě smluvní strany písemně dohodnou, že energetickým štítkem budova nebude opatřena.

Není potřeba ani u objektů s energeticky vztažnou plochou do 50 m2; u budov určených k rekreaci - pokud jsou užívány jen část roku a odhadovaná spotřeba je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání, budov obvykle užívaných pro bohoslužby a náboženské účely nebo u objektů zajišťujících bezpečnost státu.

Kde inzerujeme?